לוגו סופי ביותר-08.png
סמל לוגו בית ספר לילדי פליטים ביוון

"At school, we can start dreaming about new things, our future and getting ready for it."

Sahar, Afghanistan